งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562

  • บริษัท ยูพลัสคอนซัลแตนส์ จำกัด ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้กับพนักงานในบริษัทฯ โดยในงานมีการกินเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมพิเศษต่างๆ การจับฉลาก มอบของรางวัล มากมาย โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอบอุ่น และรอยยิ้มที่มอบให้กัน ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน

  • เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 บริษัท ยูพลัสคอนซัลแตนส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีสำหรับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายตนเองและเพื่อช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้
  • เนื่องจากบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีและพนักงานจะสามารถทำงานและพัฒนางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น